top of page

Opmaak detailhandelsvisie deelkernen Harelbeke

Uitwerken van een gedragen detailhandelsvisie voor de lokaal verzorgende kernen Bavikhove, Hulste en Stasegem

Na de opwaardering van de handelskern in de stad Harelbeke vond het lokale bestuur dat het tijd was om de pijlen te richten op de toekomst van de deelkernen. Harelbeke heeft twee deelgemeenten ‘Bavikhove’ en ‘Hulste’ en ook een lokaal verzorgende kern ten zuiden van het centrum, namelijk ‘Stasegem’.  


URBAIMPACT heeft voor dit project een visie – en actieplan uitgewerkt rond de toekomst van de deelkernen Stasegem, Hulste en Bavikhove. Het detailhandelsplan speelt in op de actuele cijfers van de kernen, de economische en ruimtelijke analyse van de POM en de toekomstvisie rond lokale economie. 


Per deelkern werd een analyse opgemaakt van de leefbaarheidsdrempel. Aan de hand van een inwoners – en ondernemersbevraging werd een volledig beeld geschetst van het (markt)potentieel van de verschillende deelgemeenten. Voor de lancering van die bevraging werd een filmpje via sociale media ingeblikt om het bereik en de responsgraad te verhogen. 


De vergaarde data werd omgezet in een reeks strategische pijlers per deelkern. Die verschillende elementen worden in een hands-on actieplan omgezet die de deelkernen moet wapenen voor de toekomst. 


De focus gaat vooral naar het aantrekken van de juiste handelszaken, het inspelen op toerisme, creëren van beleving in dorpskernen, het inzetten van je openbare ruimte en de juiste (digitale) marketing – en communicatiemiddelen om dit te realiseren.


Project Gallery

bottom of page