top of page

Detailhandelsvisie Stad Geraardsbergen

Uitwerken van een gedragen visie - en beleidsplan lokale economie voor de stad Geraardsbergen

De stad Geraardsbergen wil volop de kaart trekken van een kernversterkend beleid. Het Lokaal Bestuur wenste het lokaal ondernemerslandschap in de kern van Geraardsbergen te versterken d.m.v. de opmaak van een detailhandelsplan.


Voor de uitwerking van een visie, strategie en bijhorend actieplan nam de stad URBAN-IMPACT onder de arm. Tijdens een intensief en participatief traject werd er in een eerste fase draagvlak gecreëerd. Dit d.m.v. een digitale bevraging gericht op inwoners en ondernemers. De verzamelde input werd gevalideerd tijdens 2 participatiemomenten met verschillende stakeholders. 


Na afbakening van het kernwinkelgebied werd alle informatie omgezet naar een heldere visie, ambitie en strategie voor het handelscentrum van de stad. 


Het resultaat? Een gericht actieplan op maat van de stad als ambitieuze leidraad voor het lokaal bestuur om handel, horeca en de aantrekkelijkheid van de stad te bestendigen! 

Project Gallery

bottom of page