top of page

Centrummanagement Geniet van Schoten

Binnen de gemeente Schoten staat URBAN-IMPACT in voor het centrummanagement van de handelaarsvereniging 'Geniet van Schoten'. 

Binnen de gemeente Schoten staat URBAN-IMPACT in voor het centrummanagement van de handelaarsvereniging 'Geniet van Schoten'. 


We staan in voor een permanente informatie-uitwisseling, dialoog en waar mogelijk afstemming inzake te verrichten activiteiten voor de commerciële ontwikkeling van Schoten, tussen enerzijds haar leden en anderzijds de vereniging en overige relevante partijen die actief zijn in Schoten en hetzelfde doel nastreven. 


We zetten in op het vergroten van de organisatiegraad van ondernemers en eigenaars in Schoten en het intensiveren van de relaties tussen handelsorganisaties, verenigingen van eigenaars, horecaorganisaties, toeristische instellingen en andere partijen die belang hebben bij een sterkere economische dynamiek in Schoten. 


We staan in voor het inrichten van kernversterkende activiteiten en werken verschillende commerciële acties en initiatieven uit (Schoten Geniet, een cadeaubonnenzoektocht, een Winterevent met lokale handelaars, de Fashion Days, de Sintstoet, etc.)

Project Gallery

bottom of page