top of page

Beleidsplan lokale economie Zedelgem

Uitwerking en uitvoering van een visie - en beleidsplan lokale economie in de gemeente Zedelgem

Het bestuur had de ambitie om meer in te zetten op lokale economie en gaf de opdracht aan URBAN-IMPACT om een visie – en beleidsplan voor de gemeente uit te werken.


  • Voor de opmaak van een visie – en actieplan rond lokale economie werd een inwoners – en ondernemersbevraging gelanceerd 

  • De lancering van die bevraging werd ondersteund door een communicatiecampagne (filmpje met burgemeester & schepen, projectbanners & vlaggen, sociale media campagne, ..) om de responsgraad, het draagvlak en de projectbekendheid te verhogen. Uiteindelijk werden beide enquêtes door zo’n 800 personen ingevuld. 

  • Om de verworven data wat verder uit de diepen werden zo’n 20 face-to-face interviews afgenomen met ondernemers uit de gemeente. 

  • Die resultaten werden intern afgetoetst met het lokale bestuur en resulteerden in een digitale workshop waar we aan de hand van een interactief werkbord samen met 40 geëngageerde ondernemers de krijtlijnen voor het actieplan hebben uitgezet.

  • De laatste fase in de project is een fysieke workshop waar we samen met een aantal stakeholders (ondernemers, inwoners, beleidsmakers, ..) een aantal zorgvuldig geselecteerde ideeën omzetten in een concreet actieplan. We gingen tijdens deze workshop aan de slag met uitdagende toekomstscenario’s en triggeren deelnemers om een creatieve en constructieve output te leveren. 


Het resultaat? Een gedragen visie met daaraan gekoppeld een gericht 10-puntenplan dat we de komende jaren samen met de gemeente in de praktijk zullen omzetten.

Project Gallery

bottom of page