top of page

Barometer voor Brusselse Zelfstandigen & KMO's

Marktonderzoek en communicatiecampagne voor de Barometer van de Brusselse KMO's en Zelfstandigen

Opzetten, uitvoeren en rapporteren van een semestriële Barometer van de economische vooruitzichten van de Brusselse KMO's en Zelfstandigen


Op halfjaarlijkse basis wordt er een doelgerichte vragenlijst uitgestuurd naar alle Brusselse KMO's en Zelfstandigen. 

De uitwerking van een doordachte marketing – en communicatiestrategie is cruciaal om onze doelgroep te bereiken en potentiële respondenten (blijvend) te motiveren om de ‘Semestriële Barometer’ in te vullen. Via e-mail, de webstek en audiovisuele content wordt het contact met de doelgroep onderhouden. 


De KMO-barometer voor Brusselse ondernemingen wordt halfjaarlijks opgenomen en verwerkt. De resultaten worden zesmaandelijks aangeleverd d.m.v. een basic dashboard, aangevuld met een diepgaand rapport waarin vaststellingen en tendenzen grondig worden geanalyseerd. 


De presentatie van de resultaten geschiedt in een hedendaagse look & feel conform de huisstijl van Brupartners. Belangrijk bij dit alles is de leesbaarheid en de visuele aantrekkelijkheid van de rapportering. Het meest recente rapport wordt door URBAN-IMPACT steeds in digitale magazine-vorm omgezet waardoor de opdrachtgever ook inzicht krijgt in een aantal relevante statistieken zoals het aantal views, clicks, leads, etc.

Project Gallery

bottom of page